Jäsenmaksu

Jäseniltä peritään jäsenmaksua 1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta. Euromääräistä jäsenmaksua peritään 5 €/kk. Eläkeläisten kannatusjäsenmaksu on 36 €/vuosi. Opiskelijajäsenien jäsenmaksu on Jytyn liittovaltuuston päätöksen mukainen maksu 0 €.

Paikallinen edunvalvonta

Jyty tarjoaa jäsenilleen paikallista tehokasta edunvalvontaa. Jytyn jäsenenä sinulla on oikeus saada neuvoja ja apua työsuhteeseesi liittyvien kysymysten ja ongelmien hoitamiseen. Koulutetut luottamusmiehet ovat käytettävissäsi työpaikallasi.

Palvelussuhteeseen sovelletaan erilaisia työelämän pelisääntöjä, määräyksiä ja lakeja. Virka- ja työehtosopimukset ja lainsäädäntö ovat valtakunnan tason ohjausvälineitä. Työpaikoilla on usein tehty paikallisia sopimuksia tarkentamaan virka- ja työehtosopimuksia (tai poikkeamaan niistä). Vähintäänkin on tehty paikallisia pelisääntöjä: miten meillä asiat hoidetaan? Paikallisista säännöistä ja ohjeista tietää parhaiten Jytyn luottamusmies (lm) tai työsuojeluvaltuutettu (tsv).

Työsuhteessa noudatetaan työ- ja työehtosopimuksia sekä ajantasaista lainsäädäntöä. Jyty solmii virka- ja työehtosopimuksia kunta-, yksityis- ja kirkkosektoreilla. Sopimuksilla sovitaan muun muassa siitä, mitä työstä kuuluu vähintään maksaa, millaiset ovat työajat ja miten määräytyvät vuosiloma- ja sairauslomaoikeudet. Työsuhteeseesi sovellettava työehtosopimus kirjataan yleensä työsopimukseen. Voit myös kysyä sitä esimieheltäsi tai työ​paikkasi Jytyn luottamusmieheltä.

Palvelussuhteeseen liittyy myös erilaisia poikkeustilanteita, esimerkiksi lomautus ja irtisanominen. Yleensä ne ovat työnantajan yksipuolisia toimenpiteitä ja päätösvallassa, mutta työnantajalla on yhteistoimintalakien ja työsopimuslain (sekä viranhaltijalakien) perusteella velvollisuus kuulla asianosaisia ja neuvotella asiasta ennen päätöksentekoa. Kuulemisessa saa käyttää avustajaa esimerkiksi luottamusmiestä tai työsuojeluvaltuutettua.

Palvelussuhteeseen liittyvissä ongelmissa kannattaa ensimmäiseksi kysyä neuvoa ja apua Jytyläisiltä henkilöstönedustajilta.

Lisätietoja työsuhdeasioista saat Jytyn nettisivuilta Työsuhde (jytyliitto.fi)⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠